Özel Bilirkişi Raporu Nedir ?

Özel Bilirkişi Raporu / Uzman Mütalaası Nedir?

Çözümü uzmanlık gerektiren hukuki veya teknik bir ihtilafta, resmi bir görevlendirme olmaksızın uzmanları tarafından hazırlanan bilimsel, teknik ve hukuki değerlendirmelerdir. 

Özel rapor / mütalaa alınması tercihe bağlı bir uygulama olup hukuki bir zorunluluk değildir. Bir taraf iddialarını ispatlamak için serbestçe bu tercihi yapabilir.

Mahkemenin görevlendirmiş olduğu bilirkişi raporu ile tarafların alacakları uzman mütalaası arasında hukuken ciddi bir fark bulunmamaktadır, ikisi de takdiri delil niteliğindedir.

Özel bilirkişi raporlarının / mütalaasının mahkemelerce dikkate alınması Yargıtay kararları uyarınca zorunludur.

Özel bilirkişi raporu / mütalaası almak için taraflar arasındaki ihtilafın adli makama yansıması şartı da yoktur. Arabuluculuk gibi dostane çözüm yollarında da tarafların mutabık kaldıkları kişi ve/veya özel kurumlardan rapor / mütalaa alması mümkündür.

Özel Bilirkişi Raporun Dava Sürecine Etkisi, Raporun Alınma Aşamasına Göre Değişir.

Dava açılmadan önce alınan özel rapor / mütalaa sayesinde; swot analizi yapma imkânı doğar, taraflar eksikliklerini ve hatalarını tespit ederek daha hazırlıklı olarak dava açarlar, hatta hukuki ve teknik açıdan dava açmalarının hatalı olacağını tespit ederek gereksiz yere hatta aleyhlerine olacak şekilde dava açmaktan kurtulurlar.

Dava açıldıktan sonra fakat resmi bilirkişi raporu öncesinde alınacak özel rapor / mütalaa sayesinde; resmi bilirkişilerin de özel raporu incelemeleri ve değerlendirmelerine imkân tanınır. Mahkemeler tarafından atanan bilirkişileri daha titiz ve özenli rapor düzenlemeleri konusunda yönlendirici olur. Resmi raporlarda yapılacak olası eksiklik ve hataların mümkün mertebe önüne geçilmesi sağlanır. En ince detayına kadar teknik ve hukuki detayların göz önüne çıkmasına imkân tanınır.

Olumsuz Resmi Bilirkişi Raporu sonrası dosyaya sunulan özel rapor / mütalaa sayesinde; adli makamlar tarafından alınan bilirkişi raporunda gözden kaçmış, hesap ve işlem hatası yapılmış, yanlış değerlendirilmiş önemli konuların ortaya konabilmesini sağlar. Resmi rapora yapılan itirazı destekleme noktasında katkı sunma bakımından faydalı olmuş olsalar da davanın başında sunulan raporlar kadar etkili olmadığı kanaatindeyiz. Uygulamada özel bilirkişi raporları genellikle olumsuz resmi rapor sonrası sunulmakta olduğundan etkisi az olmaktadır.

Olumlu Resmi Bilirkişi Raporu sonrası dosyaya sunulan özel rapor / mütalaa sayesinde; uygulamada en az rastlanan yöntemdir zira olumlu resmi bilirkişi raporu alan taraf ayrıca özel rapor / mütalaa alma gereği pek duymamaktadır. Halbuki bu aşamada sunulacak özel bir rapor, resmi raporla aynı tespitleri yapıyor ve olası eksiklikler konusunda da değerlendirmelerde bulunuyorsa dava sürecine çok ciddi katkı sağlamaktadır.

 

Marka Davası Açmak Masraf mı ? (okuyunuz)