Marka Patent Davası Masraf mı ?

MARKA VE PATENT DAVASI AÇMAK MASRAF MI?

Emek vererek oluşturduğunuz marka ve patentinize karşı yapılan tecavüzleri sonlandırmak, zararı tazmin etmek, markanızın ve patentinizin arkasında olduğunuzu ticari rakiplerinize göstermek, itibarınızı korumak, markanıza tecavüz yapanların yaptıklarını yanına bırakmamak, hakkını korumak … için açacağınız davada, harcanan paralar MASRAF OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ!

Marka ve patentini korumak için izlediğiniz idari ve hukuki süreçlerde yapılan harcamalar YATIRIM OLARAK KABUL EDİLİR!

MASRAFIN Anlamı; sarf edilen para, gider.

YATIRIMIN Anlamı; parayı, gelir getirici faaliyete yatırma olarak tanımlanmaktadır.

Marka ve Patent Davaları, doğrudan gelir getirdikleri gibi gelir artışı da sağlarlar!

Marka ve patent tecavüz davaları sırasında uğranılan zararın telafisi veya karşı tarafın elde ettiği kazanç istenir, hükmedilen tazminat miktarı ciddi miktarlarda olabilmektedir. Bu durum doğrudan gelir elde etmektir.

Diğer yandan marka ve patent ihlallerine karşı açılacak davalar, piyasada hemen duyulurlar. Piyasa, marka ve patent sahibinin malının arkasında durduğunu görür ve bilir. Bu sayede de taklit üretimde ciddi azalma olur, taklidin azalması demek, orijinal ürünün daha fazla satması demektir, dolayısıyla gelir artışı sağlanır.

Ayrıca taklitle mücadele, orijinal mala karşı tüketicinin duyduğu güveni artırır. Orijinal malın itibarı korunur… Tüm bu etkiler gelir artışı sağlar veya en azından taklit mallar nedeniyle gelir düşmesinin önüne geçilmiş olunur.

Bu nedenledir ki “taklitle mücadele amacıyla yapılan idari ve hukuki mücadele için harcanan paralar masraf olmayıp yatırım niteliğindedir”

Tanınmış markaların, düzenli olarak ve sürekli bir şekilde taklitle mücadele etmesi tesadüf değildir! Çoğu zaman taklidi sonlandırmak mümkün olmaz fakat taklitle hiç mücadele etmemek “markanın ölüm fermanını imzalamaktır.”

Tanınmış markalar, taklitlerle mücadele ederek hem markalarının itibarını korumaktalar hem de tüketicilerine karşı taklitlerle mücadele ettiklerini göstererek güven oluşturmaktalar, aynı zamanda taklitçilerden ciddi miktarda tazminat elde ederek gelir elde etmektedirler.

Yatırım yapmadan, yatırım harcamalarından kaçarak bir işletmeyi nasıl büyütmek mümkün değilse marka ve patent taklitlerine karşı idari ve hukuki süreçleri yapmadan marka olmak mümkün olmaz!