Benzer Marka Tescili Nasıl Olur ?

Benzer Markalar Aynı Anda Nasıl Tescilli Olabiliyor?

Benzer markaların aynı anda farklı firmalar adına aynı ürün veya hizmetlerde tescilli olması durumuna sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu durum gerek marka sahipleri gerekse tüketiciler açısından hoş bir durum değildir.

Bu hoş olmayan durumun birçok nedeni vardır;

- Marka tescili ancak tescil edildikleri sınıflarda koruma sağlar. Ürün ve hizmetler 45 ana sınıf ve yüzlerce alt sınıfa ayrılmıştır. Dolayısıyla aynı veya benzer markaların farklı sınıflarda farklı firmalar adına tescil edilmesi mümkündür.

 - Marka tescilinde yetkili kurum, tüm başvuruları resen tescil kriterleri kapsamında inceler, benzerlik değerlendirmesi de yapar fakat marka benzerlik kavramı herkese göre değişen bir kavramdır. Uzmanların benzer bulmadıkları markalar bazen tüketiciler tarafından benzer bulunur.

- Bazı taklit markalar gerçekten çok zekice oluşturulmuş olup benzerlik incelemesinden geçerek tescil alabilmektedir.

- SMK kapsamında ilk tescil sahibi muvafakatname verirse bir başkası adına benzer hatta aynı markanın tescili de mümkündür.

- Her marka tescili kuvvetli değildir. Jenerik ve yaygın kelimelerden oluşan markaların önemli bir kısmı zayıf koruma sağlar, dolayısıyla bu kelimeleri içeren benzer markalar aynı anda tescil edilebilir.

Bu durumu örnekle açıklayayım: Balkan Lokantası markası tescilliyken, Balkan Esnaf Lokantası, Balkanlar Lokantası, Balkan Köftecisi, Balkan Börekçisi…vb marka tescilleri mümkündür çünkü “Balkan” ibaresi çok bilinen bir coğrafya adı olup SMK 5. madde kapsamında coğrafi yer adı olması nedeniyle tek başına ayırt ediciliği düşük, tescil edilmeye müsait olmayan bir kelimedir ve kimsenin tekeline verilemez, farklı eklerle birçok kişi adına tescil edilebilir. 

Benzer markanın tescilini engellemek için marka bülteninin takibi ve süresi içinde itiraz yapılması gerekir. Tescil edilen benzer markalara da en geç 5 yıl içinde hükümsüzlük davası açılması gerekir.

 

Taklit edilmesi zor marka oluşturmak için okuyunuz