Marka Değeri

Markamın Değeri Ne Kadar?

Marka, logo, slogan, tasarım, patent, faydalı modeller, sınai mülkiyet hakları olup maddi kıymetleri bulunmaktadır!

Günümüzde çoğu sınai mülkiyet hakkı, işletmelerin en önemli sermayesini teşkil etmektedirler.

Marka ve sınai mülkiyet hakları, bir şirketin değeri ile hesaplanabildiği gibi ayrıca da hesaplanabilir. Türkiye’de oldukça yeni olan bu alan, uluslararası piyasalarda oldukça yaygın ve tercih edilmektedir.

Şirket devirlerinde haklar şirketle birlikte satılabildiği gibi şirketten bağımsız olarak da satılabilir.

Bu nedenledir ki birçok işletme, sınai mülkiyet haklarının güncel değerini bağımsız ve özel raporlarla tespit etmektedirler.   

Değeri tespit edilen marka ve sınai mülkiyet hakları aynı zamanda vergi avantajları sağladığı gibi şirketlerin kredi bulma ve teminat sunma aşamasında da dikkate alınmaktadırlar.

Marka ve sınai mülkiyet haklarının hacizleri, icrayla satışı sırasında değerin doğru tespit edilmesi hak kayıplarını önleyeceğinden ayrıca özel değerlendirme raporunun haciz işlemlerinden önce mevcut olması faydalı olmaktadır.

Marka ve sınaî mülkiyet haklarının maddi değerinin ne kadar olduğu hususunda genellikle taraflar ve resmi kurumlar arasında ihtilaf yaşanmaktadır.

Marka ve sınai mülkiyet haklarının maddi değerinin tespiti konusunda ülkemizde henüz resmi kurum bulunmamaktadır, fakat TÜRKPATENT öncülüğünde yarı resmi nitelikte şirketler bu alana kurulmaya başlanmıştır.

Marka ve sınai mülkiyet haklarının maddi değerinin tespiti noktasında bu konularda hizmet veren özel şirketler de hizmet vermektedirler. Giderek daha önemli hale gelen bu hizmetin, alanında uzman ve bağımsız firmalar tarafından yapılması önem taşımaktadır.

Marka tescili, bir nevi mülkiyet hakkı sağlamakta olup tescilli markanın satılması veya lisans verilmesi mümkündür.

Yeni bir marka, tescilli olsa dahi ekonomik anlamda henüz marka değildir çünkü “isimler, logolar, sloganlar” markanın maddesel damgalarıdır.

Henüz geçmişi ve sadık tüketicileri olmayan ürünlerin maddesel damgaları içi boş ve anlamdan yoksundur.

Maddesel damgalar, müşteri memnuniyeti, reklamlar, tanıtımlar ve zamanla doldurarak ekonomik anlamda markaya dönüşür.

Markanın değerini etkileyen birçok faktör vardır;

- Markaya duyulan ihtiyaç,

- Markanın piyasadaki algısı,

- Markanın, işletmeye kattığı değer,

- Markanın, sadık tüketici kitlesi,

- Markanın hikayesi,

- Markanın, geleceğe yönelik sürdürülebilir talebi,

- Markanın, taklit markalar karşısındaki korunma durumu, bunlardan bazılarıdır.