Zayıf Marka

Zayıf Marka Nedir?

Zayıf Marka, tescil edildikleri sınıfta ayırt edici güçlü olmayan markalardır. Zayıf marka, kullanıldığı hizmet ve ürün için doğrudan çağrışım yapan markadır! Zayıf markayı duyan çoğu kişi markanın kullanıldığı mal veya hizmeti herhangi bir fikri çaba içine girmeden rahatlıkla tahmin edebilir.

Örneğin: “Balık Sofrası” markasını duyan birisi bunun Balık Restorandı olduğunu hiçbir fikri çaba, araştırma yapmadan rahatlıkla tahmin edebilir dolayısıyla bu marka, lokanta alanında zayıf marka niteliğindedir.

Fakat “Balık Sofrası” markası dergi adı olarak kullanılıyorsa artık zayıf marka kabul edilemez çünkü bu markayı duyan kişinin aklına ilk olarak dergi gelmez…

Uygulamada zayıf marka tespitinin çoğu zaman yanlış yapıldığı görülmektedir; özellikle işin ehli olmayan bilirkişiler, karşılaştıkları her güzel anlamlı, hoş çağrışımlı markaya zayıf marka diyerek hukuk sistemimizi adeta terörize etmektedirler. 

Olumlu, güzel anlam taşıyan her marka zayıf marka olarak değerlendirilemez.

Her güzel anlam ve güzel çağrışım yapan marka için zayıf marka demek işin kolayına kaçıp, hukuku yok saymaktır…

Hukuksal ihtilaflarda “Zayıf Marka” iddiasıyla karşılaşan marka sahiplerinin, işlerini şansa bırakmamak için “Zayıf Marka” tanımını ve içtihatlarını iyi açıklamaları ve mümkünse dosyaya bu konuda özel bilirkişi raporu sunmaları, hukukçu olmayan teknik bilirkişilerin işin kolayına kaçıp “Zayıf Marka” değerlendirmesi yapmasının önüne geçebilir.