Yazılım Bilgisayar Programları Tescili

Yazılımlar, Bilgisayar Programları Nasıl Korunur?

Bilgisayar programı; Belirli kurallarda, herhangi bir programlama dili kullanılarak hazırlanmış belli başlı kodların makine diline çevrilerek hazırlanmış son halidir.

Grafik, tasarım, resim hazırlama ortamları, film veya müzik yürütücüleri, web tasarım yazılımları da birer bilgisayar programıdır.

Örneğin: Windows 95, Windows 2000, Windows XP, Photo Shop, Corel Draw...vb.

Veri tabanı ise; bilgilerin depolandığı, verilerimizi düzenli bir biçimde tablolar halinde saklamamızı sağlayan bir ortamdır.

Bilgisayar Programlarının, veri tabanlarının, yazılımlarının ... vb içeriklerinin, kapsamının, kimin tarafından yapıldığının ve hak sahibinin kim olduğunu hususlarının Kültür Bakanlığı nezdinde kayıt altına alınmasına Yazılım Tescili denilmektedir.

FSEK kapsamında belirlenen hukuksal haklardan yararlanmak için yazılım tescili yapılması zorunlu değildir. Fakat hukuksal ihtilaf halinde hak sahipliğini, yazılımın içeriğini ve hakkın doğuş anını (önceliği) ispatlamak için yazılım tescili büyük önem taşımaktadır.

Bilgisayar tabanlı buluşların, patent tesciline konu olması yeni ve tartışılan bir konu olup belli şartlar altında tescil imkânı tanınmıştır.

SMK 82. madde kapsamında “Bilgisayar Programları” patent konusu olamaz; fakat bilgisayar programı vasıtasıyla meydana gelen buluş konusu sistem ve algoritmanın teknik unsurlara sahip olması bu alandaki buluşa patent imkânı sağlamaktadır.

Söz konusu buluşlarda asıl korunan; teknik bir probleme, bilişim tabanlı bir sistem vasıtası ve mevcut algoritmayla getirilen teknik bir çözümdür.

Son yıllarda uluslararası firmalar, bilişim sektöründe büyük bir patent tescil yarışına girmişlerdir. Türk firmalarının da bu yarışta geri kalmaması için yazılım tescil haricinde patent tescili yaptırması şarttır!