Unvan Şirket adının marka tescili gerekli mi ?

Ticaret Unvanı, İşletme Adının Marka Olarak Tescili Gerekli mi?

Ticaret unvanı, işletme adı ve marka kavramları farklıdır ve her birinin ayrı bir işlevi bulunsa da aralarında çok yakın bir ilişki vardır hatta çoğu zaman iç içe geçmiş konumdadırlar.

Ticaret Unvanı; şirketin, ticari işletmesine ilişkin iş ve işlemleri yaparken zorunlu olarak kullandığı ve tüzel kişiliğin çeşidi hakkında (Ltd., A.Ş.) bilgi veren resmi isimdir. Tam ve doğru bir şekilde kullanılması yasal zorunluluktur. Şirketi, tanıtmak ve benzerlerinden ayırt etmek için kullanılır.

İşletme Adı; işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılmaklaysa da işletme adı seçimi ve kullanılması zorunluluk kapsamında değildir, tercihe bağlıdır. İşletme adı seçildiyse sicile kaydı gerekir.

Marka; ürün ve hizmetleri rakiplerden ayırt etmeye yarayan, tercihe göre tescilli ve tescilsiz kullanılan her türlü (logo, grafik, harf, şekil, sayı bileşeni, sözcük) işarettir. Mülkiyet hakkını elde etmek için tescil edilmesi şarttır. 

Bir şirketin, ticaret unvanı, işletme adı ve markası farklı olabilir.

Çoğu zaman markalar, ticaret unvanının önüne çıkmış olsa da çoğu işletme ister istemez ticaret unvanını ve işletme adını da aynı zamanda marka olarak kullanmaktadır.

Ticaret unvanı ve işletme adları, Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında korunmuş olsalar da bu koruma Sınai Mülkiyet Kanununda (SMK) yer alan marka koruması kadar kuvvetli değildir.

Unvan ve işletme adınızla aynı veya benzer bir markanın tescil edilmesi halinde söz konu markanın, işletmenizle ilişkilendirilmesi kaçınılmaz olacaktır. İlgili marka tarafınızın tanınırlığından yararlanacağı gibi olumsuz her durum işletmenize sirayet edecektir.

Ticaret unvanı ve işletme adınızın taklit edilmemesi ve itibarını koruması için unvan ve işletme adınızın ayrıca marka olarak tescil edilmesi tarafınıza tam bir hukuki koruma sağlamak için şarttır.