Tescilsiz tasarım korunur mu ?

 

Tescilsiz Tasarımlar Korunur mu?

Hukuk haksızlıkları, birçok farklı kanun ve mevzuatlarla cezalandırmaya çalışır.

Fikri haklarda; TTK (Türk Ticaret Kanunu), FSEK (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) ve SMK (Sınai Mülkiyet Kanunu) kapsamında korunur. Bu kanunların uygulanması ve yaptırımları farklılık göstermektedir. En kuvvetli yaptırımlar SMK’da Tescilli Tasarımlar için düzenlenmiştir!

SMK kapsamında tasarımlar tescilli ve tescilsiz olmak üzere iki şekilde korunabilir.

Asıl ve kuvvetli olan tescilli tasarım koruması olup bir tasarımın mülkiyet hakkını kazanıp, 25 yıl boyunca kendinize rakipsiz bir pazar oluşturmak için tescil şarttır! Tasarım tescili son derece kuvvetli haklar sağlamaktadır.

SMK 69 (2) madde tescilsiz tasarımlara da 3 yıl boyunca koruma getirmiştir. Bu düzenlemenin amacı çok sık tasarım değişikliği yaşanan moda ve tekstil sektörüne tescil yaptırmadan koruma sağlamaktır.

Fakat önceki bölümlerde belirttiğim gibi “hayatın gerçekleri ile hukukun gerçekleri sıklıkla farklılık göstermektedir”, uygulamada tescilsiz tasarımlara dayanılarak açılan davalardan tedbir kararı, taklit ürün toplatma ve tazminat kararı alınması mucizevi olmaktadır.

Tescilsiz tasarımlara dayanılarak açılan davalarda, tasarımın sahipliği, ne zaman yapıldığı, karşı tarafın ilk ne zaman kullanmaya başladığı … vb hususları ispatlamak ve izah edip kabul ettirmek çok zordur.

Kâğıt üzerinde kalan sözde korumaya kanıp, tasarımlarınıza tescil almayı sakın ihmal etmeyiniz.