Tanınmış Marka

Tanınmış Marka Nedir?

Yapılan araştırmalara göre ortalama bir kişi günde 5.000 civarında marka mesajına maruz kalmaktadır. Bu rakamı duyduğumda ilk olarak abartılı geldi fakat biraz düşündüğümde İstanbul’da günde yaklaşık 100 km katettiğim yol boyunca karşılaştığım; tabelalar, panolar, şirket arabalarıyla dahi bu sayıya rahatlıkla ulaşılmakta, bunların haricinde internette, gazetede, radyo ve TV reklamlarıyla maruz kalınan daha binlerce marka bulunmaktadır.

Maruz kaldığımız bu markaların çoğu sadece bilinç altımıza yerleşir, dikkat edilmez ve hatırlanmaz ama aralarından öyle markalar vardır ki “Kalabalık bir caddede karşılaşılan dost gibi hemen fark edilirler” işte bunlar tanınmış markadır!

Tanınmış markaları fark etmek için tamamını görmeye ve duymaya bile gerek yoktur; logosunun yarısını gördüğümüzde veya yarısını işittiğimizde bile markayla ilgili anılarımız canlanır.

Kanunlarda net bir tanınmış marka tanımı yoktur. Fakat uygulamada tanınmışlık kriterleri belirlenmiş olup genel olarak “Hitap ettiği tüketici kitlesi dışında da toplumlun tüm kesimleri tarafından bilinirliğe ve tanınırlığa erişmiş, hiçbir hatırlatmaya gerek kalmaksızın zihinlerde ilgili ürün veya işletmeyi çağrıştıran markalar tanınmış kabul edilir”.

Bir markanın tanınmış olmasının hukuki faydası nedir?

Tanınmış markalara benzer marka oluşturma girişimleri çok daha fazla ve profesyonelce yapıldıkları için kanun ve içtihatlar tarafından normal markalara nazaran daha fazla korunurlar.

Benzer markaların tescili noktasında da daha fazla korunurlar. Bu pozitif ayrımcılıklar nedeniyle ulusal ve uluslararası biraz bilinirliğe kavuşan her marka tanınmışlık iddiasında bulunmaktadır.

TÜRKPATENT nezdinde “Özel Korunan Markalar Sicili” bulunmaktadır; markalar bu sicilde yer almak için ciddi masraflar yapmaktadırlar, oysa SMK kapsamında böyle bir uygulamanın hukuki kıymeti yoktur. Çünkü tanınmışlık her dava ve olayda ayrı değerlendirilmelidir ayrıca eskiden tanınmış olan ama artık bu vasfını yitiren binlerce marka vardır, sırf sicilde bulunuyorlar diye hukuken pozitif ayrımcılığa tutulmaları kabul edilemez. Tanınmış marka siciline kaydedilmek için boşuna çaba ve masraf yapmayınız!