Melek Yatırım Melek mi Şeytan mı ?

MELEK YATIRIMCISI NE KADAR GÜVENLİ? MELEK Mİ YOKSA ŞEYTAN MI?

Fikirler ve Buluşlar en değerli sermayedir! Güvence altına alınmadan paylaşmayınız!

Günümüzde güzel bir iş fikri, sahibine milyonlar kazandırabilir, çağımız yeni zenginlerinin çoğunun icatçı olması tesadüf değildir

Bu nedenle sermaye sahipleri yeni iş fikirlerine, bilgilerine ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu İhtiyaçlarını Karşılamanın İki Temel Yolu Vardır:

Birincisi; işletmelerin, bünyelerinde eleman istihdam ederek, Ar-Ge departmanlarına yatırım yapması ve buluş, bilgi ve fikirleri bizzat bulmalarıdır.

İkincisi; buluş, bilgi ve fikirlerin dışarıdan temin edilmesidir.

Birinci yöntem, ancak büyük sermaye sahip ve/veya özel alanlarda (ilaç-silah-kimya … vb) çalışan işletmelerin tercihidir çünkü Ar-Ge çalışmaları ekip, yatırım ve sabır gerektirir. İmkânınız ne kadar fazla olsa da tüm buluşçuları istihdam edemezsiniz. Üstelik maaşlı çalışanlarda zamanla verim kaybı ve işleri rutin yapma eğilimi görülür.

İkinci yöntemde, Ar-Ge masrafları, eleman maaşları, başarısız deney maliyetleri ve en önemlisi boşa geçmiş zaman kaybı olmaz. Zaten hazır olan bir buluşa, fikre yatırım yapma imkânı vardır. İşte bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hazır olan buluş ve iş fikirlerine rağbet vardır.

Sanayileşme yolunda önemli mesafeler kat eden, yüzlerce üniversite ve milyonlarca üniversite mezununa sahip seksen milyonluk ülkemizde ciddi oranda buluş ve iş fikirleri bulunmaktadır.

İşte bu nedenle ülkemizde yeni fikirlere yatırımcı bulma vaadiyle birçok dernek, şirket, oluşumlar meydana gelmiştir.

Buluş, fikir ve yeni iş projelerine yatırım bulmayı vaat eden bu kuruluşlar incelendiğinde, çoğunun arkasında uluslararası kuruluşların olduğu, bir kısmınınsa Türkiye’nin önde gelen sermayedarlarıyla bağlantısı olduğu görülmektedir.

Melek yatırımında güvenlik hem Fikir Sahibi hem de Yatırımcı için hayati önem taşımaktadır.

Burada güvenlilik kavramını, fikrini bu kuruluşlara verenler/buluş sahibi ve bu kuruluşlardan fikir temin edenler/yatırımcı açısından değerlendirmek gerekir.

Buluş Sahibi Açısından Bakıldığında;

Melek yatırımcısından randevu istendiğinde randevu vermedikleri, fikirleri internet üzerinden toplamaya kalktıkları gözlemlenmektedir.

Kendisini melek yatırımcısı olarak ifade edenlerin buluş ve fikir hakkındaki tüm bilgileri daha en baştan internet üzerinden istedikleri görülmektedir. Bu durum haliyle pek güven verici değildir, istismara çok açık bir durumdur aynı zamanda ciddiyetsiz bir yaklaşımdır…

Çoğu melek yatırımcı (?) buluş sahiplerinin fikir ve iş projelerini imzayla teslim almaktan kaçınmaktadırlar. Ciddiyet ve güven sağlayan “gizlilik sözleşmeleri” yapmamaktadırlar.

Fikri Mülkiyet, Marka, Tasarım ve Patent Hakları konusunda destek sağlamamaktadırlar.

Buluş ve iş fikirlerine sermaye/yatırımcı bulma noktasında yaptıklarını beyan ettikleri görüşmelere buluş sahibini dahil etmedikleri gibi bilgi dahi vermemektedirler.

Bu şekilde faaliyet gösteren sözde melek yatırımcıların açık bir art niyet ve fikir hırsızlığı içinde olduğu kanaatindeyim.

 

Yatırımcı / İş İnsanı Açısından Bakıldığında;

Buluş ve iş fikrinin hukuki, maddi, uygulanabilirlik raporlanması sunulmamaktadır.

İş projesinin ve buluşun kaç kişiye sunulduğu ve sunulacağı bilinmemektedir; yani iş insanı söz konu fikre yatırım yapıp piyasada ilk olma hayali kurarken bir başkası projeyi ondan önce hayata geçirebilir. Ciddiyet ve güven sağlayan “gizlilik sözleşmeleri” yapmamaktadırlar.

Başarılı bir yatırım için partnerlerin ve ortakların uyumu şarttır. Yatırımcı ile buluş sahibi son ana kadar tanıştırılmadığından uyum sorunları ortaya çıkabilir.

Buluşların, tescilleri alınmadıysa hatta bu haklar bir başkası adına tescilliyse, yapılan yatırım karşılanamadığı gibi hukuki ve cezai yaptırımlara maruz kalınabilir.

Dolayısıyla gerek buluş sahibi gerekse yatırımcı bu tür kuruluşlarla çalışarak büyük risk almaktadırlar.

Melek yatırım görüşmeleri yapmadan önce fikir ve buluş sahiplerinin, tüm tescil ve mülkiyet haklarını almaları, görüşmeleri profesyonelce başlatıp, sürdürmeleri gerekir.

Melek yatırımcıların da öncelikle kendilerine müracaat edenlere karşı açık olmaları, güvenlik ve gizlilik süreçlerini oluşturmaları akabinde imza karşılığı ön bilgi almaları gerekir.

Alınan ön bilginin ardından konu hakkında genel bir araştırma yapılıp sunulan bilginin ve projenin yeniliği, orijinalliği hakkında olumlu bir kanı oluştuğu takdirde projenin tüm detayları istenmelidir.