Markanın kullanılması şart mı ?

Tescilli Markaların Kullanılması Şart mı?

Markalar tescil edildikleri tarihten sonraki 5 yıl içinde ticari etki yaratacak şekilde kullanılmazlarsa “Kullanmama nedeniyle iptal davası” açılması halinde iptal edilirler. SMK’da TÜRKPATENT’e de kullanılmayan markaları tespit edip sicilden silme yetkisi verilmiştir.

Ayrıca benzer markalar aleyhine başlatılacak hukuki ve idari işlemlerde “Kullanmama defi savunması” yapılması halinde zayıf konumda kalırlar.

Bu nedenle markaların tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde tescil edildikleri sınıflarda kullanılması önem taşır.

Tescilli markaların, fiilen kullanılmamasının tek ciddi yaptırımı “Marka iptali” olup bunun haricinde tazminat veya idari ceza vb yaptırımları bulunmamaktadır.