Marka muvafakatnamesi nedir ?

Benzer Marka Tescili İçin Muvafakatname Verilmesi Doğru Bir Tercih midir?

Marka hukuku ve tescil uygulamaları kapsamında, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların aynı sınıflarda farklı kişiler / firmalar adına tescili mümkün değildir, tescil edilmiş olsa dahi davayla hükümsüz kılınabilir.

2017 yılında yürürlüğe giren SMK’ ya kadar tescilli hak sahibi, sonra yapılan marka başvurusuna rıza göstermiş olsa dahi “Markanın, sadece bir sahibi olur” kuralı kapsamında verilen rıza dikkate alınmazdı. Haliyle bu durum özellikle benzer unvanlarla faaliyet gösteren Grup (Aile) Şirketlerin markalarını tek tek adlarına tescil ettirememelerine neden olurdu, benzeyen tüm markalar grup şirketlerden sadece bir tanesi üzerine tescil edilirdi. Bu durumun birçok sıkıntıya sebep verirdi. 

SMK’nun 5. maddesiyle bu hatalı uygulamaya son verilmiştir; tescilli hak sahibi, daha sonra yapılan aynı veya benzer markanın başkası adına tescil edilmesine noterden muvafakatname vererek imkân tanır.

Muvafakatname, sadece grup (aile) şirketleri için değil herkes için verilebilir.

Muvafakatname sistemi, anlaşma kültürünü artırmanın yanında atıl olan markaların ticarete kazandırılması ve tescil sahiplerine maddi getiri sağlaması bakımından faydalıdır fakat ciddi handikapları da bulunmaktadır;

- Aynı veya benzer markanın, farklı firmalar adına tescilli olarak kullanılması tüketiciler ve tedarikçiler açısından karışıklık yaşanmasına sebep olabilir,

- Muvafakatname ile marka tescil ettiren firma, benzer ve seri markalar oluşturarak yeni markalara sahip olabilir,

- Muvafakatname sonrası oluşturulan benzer ve seri markalar çok farklı şirketlere devredilerek, aynı markanın birçok yeni firma tarafından tecilli olarak kullanılması mümkün olabilir.

Dolayısıyla markanıza benzer markanın tesciline muvafakatname vermek ciddi riskleri olan bir tercihtir. İyi düşünülmeli, mutlaka maddi karşılığı alınmalı ve taraflar arasında ayrıca markaların nasıl kullanılacağı, başkalarına devredilmesinin mümkün olup olmayacağı, olası ihlaller halinde zararın nasıl karşılanacağı ayrıca sözleşmeyle net bir şekilde belirlenmelidir.