Marka devir ve lisans sözleşmesi

Devir ve Lisans Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Marka, patent, faydalı model ve tasarım tescilleri sınai mülkiyet hakkı sağlamakta olup her mülkiyet konusu gibi devredilmesi veya kiralanması mümkündür.

Devir ve lisanslama şartları taraflar arasına yapılacak sözleşmeyle serbestçe belirlenir.

Her hukuki ve idari işlemde olduğu gibi sınai mülkiyet haklarının devri ve lisans işlemlerinde de önem arz eden hususlar bulunmaktadır.

Öncelikle sözleşme konusu sınai mülkiyet hakkının, tescil, koruma kapsamı ve hukuki durumu hakkında araştırma ve raporlama yapılması gerekir.

Sözleşme konusu sınai mülkiyet hakkında yapılacak araştırmada;

- Marka veya buluşun tam olarak tescil ve hukuki kapsamının sınırı öğrenilir,

- Marka veya buluşun 3. kişilere de verilip verilmediği görülür,

- Tescil belgelerinin, ürünün tam karşılığı olup olmadığını olası başka firmaların tesciline ihlal oluşturup oluşturmadığı noktasında kanaat oluşur,

- Sözleşme konusu olacak sınai mülkiyet hakkıyla bağlı başka tescillerin olup olmadığı görülür.

Tüm hukuki ve teknik bilgiler temin edildikten sonra taraflar arasında varılan temel ilkeler baz alınarak yasal mevzuata uygun sözleşmeler hazırlanıp idari işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Tam ve eksiksiz bir lisans veya devir sözleşmesi taraflar arasında ileride yaşanması muhtemel sorunları baştan engeller, tarafların hukuki ve ticari sınırlarını netleştirir, ihtilafların önüne geçer.  Maddi, manevi zararı ve itibar kaybını engeller…

Çok sık karşılaşılan bir örnek vereyim: Özellikle marka devirlerinde, devredilen marka haricinde logosu değiştirilmiş veya ufak eklemeler yapılmış seri markalarda bulunur hatta bu seri markaların bazıları, marka sahibinin diğer şirketleri adına tescilli olurlar.  (Örneğin: Tekstil giysileri alanında “Karizma” ana markası haricinde “Karizma fashion”, “Karizma men”, “Karizma tekstil”, “Moda Karizma”…vb seri markaların tescilli olması halinde hepsinin devir alınması gerekir)

Markayı devir alan firma bu seri markalardan habersiz bir şekilde markayı devir aldığını zannedip, yüksek miktarda ödeme yapar. Aldığı markayı yıllar içinde geliştirir ve ilerleyen süreçte karşısına haberdar olmadığı seri markalar çıktığında hayal kırıklığı ve telafisi güç zararlarla karşılaşır.