Kullanmama defi savunması

 

Kullanmama Defi Savunması Nedir?

TÜRKPATENT nezdinde tescilli 1 milyon markanın çok büyük kısmı hiç kullanılmayan veya tescil aldıkları sınıflarda kısmen kullanılmayan markalardır, hatta marka sahibi şirket resmi olarak kapansa/tasfiye edilse dahi adına tescilli markaların koruması devam etmektedir. 

Dolayısıyla, fiilen kullanılmayan ve gelecekte de kullanılmayacak mal/hizmetler için tescilli markalar; bu markaları kullanma niyetinde olanlar için ciddi bir engel teşkil etmektedir.

Ülkemizde, yapılan marka başvurularının büyük bir kısmı, kullanılmayan markalara benzerlik nedeniyle re’sen veya itiraz üzerine reddedilmektedir.

Ayrıca kullanılmayan markalara dayanarak açılan marka ihlal ve tazminat davalarında, bu markaları kullananlar aleyhine kararlar çıkmaktadır. 

Bu durum hukuki ihtilaflara ve ticari kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu olumsuzlukları ancak 2017 yılında fark eden ülkemiz SMK 19. ve 29. maddeyle bu durumu düzeltmiştir. Marka tescil aşamasında veya marka ihlal davalarında “Kullanmama Defi Savunması” yapılması şartıyla, tescil sahibi markasını fiilen kullandığını ispatlamakla yükümlüdür. Tescil sahibi, markasını fiilen kullandığını ispatlayamazsa; yaptığı itiraz veya açtığı davada marka tescil koruması zayıflamış olur.

Kullanmama defi savunmasının yapılabilmesi için; İtiraza veya davaya dayanak yapılan markanın, tescil tarihi üzerinden en az 5 yıl geçmiş olması gerekir. 5 yıldan az tescilli markalara karşı bu savunma yapılamaz.

Kullanama defi savunması yapılmadığı sürece, TÜRKPATENT veya mahkeme bu hususta araştırma ve değerlendirmede bulunamaz.