Kullanılmayan Markaların İptali

Fiilen Kullanılmayan Markaların İptal Edilmesinin Engellenmesi Mümkün mü?

Yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde tescil sınıflarında kullanılmayan markaların resen veya davayla iptali mümkündür. Aynı zamanda bu tür markalar, benzerlerinin tescil almalarını engellemek için itiraz yaptıklarında Kullanmama Defi Savunmasıyla da muhatap olabilirler ve tescil hakları zayıftır.

Bu durumu hukuken engellemek mümkün değildir fakat kanun ve idari boşluklardan yararlanıp oluşan aleyhe durumu nispeten etkisiz kılmak çoğu zaman mümkündür.

Uygulamada kullanılmayan ama ileride kullanması düşünülen markaların kaybedilmemesi için yapılan; tescil tarihinin üstünden 5 yıl geçmeden aynı veya benzer marka için tekrar başvuru yapıp, 5 yıllık süreci uzatmaktır. Eski tarihli marka kullanmama nedeniyle iptal edilse dahi yeni tarihli markayı kullanmak için daha 5 yıl kazanılmış olunur.  

TÜRKPATENT sicili incelendiğinde birçok markanın hatta tanınmış markanın beşer yıllık dönemlerde aynı ve benzer marka tescilleri yapmalarının ana nedeni budur.