Devlet taklitle mücadele yapıyor mu?

Devlet Taklitle Niçin Mücadele Yapmıyor?

Devletler, kanunları koyar, kanunları uygulayacak mercileri oluşturur ama çoğu alanda süreci başlatma ve takip etmeyi vatandaşın üzerine bırakır.

Hak sahibi, hukuki süreçleri başlatıp, takip etmediği sürece, hiçbir memur, işinin azlığından yakınıp kendisine iş yaratmak için çaba harcamaz!

Dolayısıyla taklitle mücadelede Devletten destek beklemek, boş ve hayalperest bir yaklaşım olacaktır.

Sınaî mülkiyet ihlalleri, şikâyete tabi olup hukuki süreci başlatmak ve takip etmek hak sahibinin yükümlülüğü ve aynı zamanda hakkıdır. 

Sınai mülkiyet hakkı sahibi, kanundan doğan bu haklarını yasal süreler zarfında dileğine karşı kullanıp, geri çekebilir. Nitekim çoğu davada, taraflar anlaşmaya vararak davayı sonlandırmaktadırlar.

Şayet Devlet, hak sahibini beklemeden resen, taklitlere karşı dava açsa bu durumda, anlaşma masasına hak sahibi değil Devlet oturur!  Bu durum hak sahibinin menfaatine olmaz…